Obchodní podmínky

Provozovatel

REVO hřiště s.r.o.
Kulturní 1784
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech Republic

IČO: 27859312
DIČ: CZ27859312

Objednávka

Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení najdete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. +420 603 832319.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník může po 1 týdnu od přijetí potvrzení objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení lze provést písemně na kontaktní email nebo telefonicky.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky) . V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili (bankovním převodem) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Záruka na vrácení zboží

Firma REVO hřiště s.r.o. svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 1829, odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. ochrannou lhůtu 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů.

„Zákazník má právo bez udání důvodu do 14-ti dnů od obdržení zásilky odstoupit od smlouvy. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba – nikoliv na IČO.

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než bude vráceno zboží.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po odstoupení od smlouvy.

3. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku), zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Bankovním převodem – pouze po telefonické dohodě

Doprava

Přepravní služba PPL.

 • Zboží vám bude doručeno většinou do 1-2 dnů k vašemu prahu bytu či domu.
 • Zboží můžete platit dobírkou nebo předem bankovním převodem.
 • Dodání je zajišťováno spediční firmou .
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy – zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a v případě poškození je oprávněn zásilku nepřijmout.

Ceník dopravy

Cena dopravy bude dodavatelem stanovena až po vytvoření objednávky v závislosti na množství, hmotnosti, rozměrech a vzdálenosti od místa nakládky.

Ochrana osobních dat

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Reklamace

Záruční podmínky

Společnost REVO hřiště s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy
 • nedodržením pokynů z přiloženého návodu

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v popisu produktu. Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší, až 10 let.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky – viz. sekce doprava
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
  • přiměřeným snížením kupní ceny,
  • náhradním dodáním zboží,
  • odstoupením od smlouvy.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Postup reklamace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 603 832319 nebo na mail revo@revo.cz.

Neoprávněná reklamace

 • Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát-oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

www: adr.coi.cz